วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดโครงการปฎิบัติธรรม ๕ ส.โดยคณะกรรมการ ๕ ส. ร่วมกับ กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันเวชศาสตร์ทหาร (เจ้าภาพ) พร้อมด้วยกำลังพลจากแผนกและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยการทำความสะอาดบริเวณหลังอาคาร ๒ และหลังอาคาร ๓ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หลังจากเสร็จกิจกรรม ๕ ส. มีการจับสลากรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24