วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น จำนวน ๑๐ นาย มีนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๓ นาย และ นายทหารชั้นประทวน ๗ นาย พร้อมกับมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพลดังกล่าว มีกำลังพลนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24