วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมต้อนรับ พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หน.สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตท.๑๘ และคณะศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในการเดินทางมาชี้แจงการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ โดยมี พลตรี วินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานในพิธี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24