วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กล่าวต้อนรับ นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคณะ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โดยมี คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงานคุณภาพโรงพยาบาล เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมสำรวจ ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนา และให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนางานคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24