วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดแพทย์เดินเท้าเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ตรวจความคืบหน้าพื้นที่บริเวณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24