วันที่ ๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดชุดกู้ชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และนายสิบพยาบาล เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๒ (SAREX 2019) ครั้งที่ ๑ พร้อมจัดอุปกรณ์ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เข้าร่วมแสดงยุทโธปกรณ์ การส่งกลับทางอากาศ (Static Display) นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมทางฝ่ายอำนวยการ (TTX) การค้นหาการช่วยเหลือกู้ภัย และการส่งกลับทางการแพทย์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนเอกชน ผู้แทน ตร.และผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมในการการฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการปฏิบัติงานร่วมกันกรณีเกิดเหตุการณ์ทางอากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ณ บริเวณลานสนามบิน กองบิน ๒๓ จ.อดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24