วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดชุดแพทย์สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วม ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการ รัฐวิสนาหกิจและเอกชน จัดตั้งบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้คำแนะนำประชาชนอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24