วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้า ได้จัดโครงการ ตลาดนัด KPJ MARKET สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อให้บริการแก่ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้กำลังพล นำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ในครอบครัวมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แผนกเวชกรรมป้องกัน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน พร้อมรับฟังเพลงจากชมรมคาราโอเกะอุดรธานี มาบรรเลงให้กับผู้ที่มาชมและซื้อสินค้าได้รับฟังกัน ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24