วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๒ พ.อ.จักรพันธ์ ขันมั่น รอง เสธ.ทภ.๒(๒) และคณะ ตรวจประเมินมาตรฐานการเลี้ยงดูทหาร ทภ.๒ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๑๓ พัน.๓ ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ เพื่อตรวจการดูแลสวัสดิการกำลังพลทหารที่เข้ามารับราชการใหม่ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาตรฐานการเลี้ยงดูทหาร ทภ.๒ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เและเป็นหน่วยทหารที่อยู่ในการดูแลด้านสุขาภิบาล ของ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยมี พ.ต.หญิงสุวรรณา ผาณิบุศย์ หน.เวชกรรมป้องกันและเวชศาสตร์ทหาร เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน และนักโภชนาการ รพ.ค่ายประจักษ์ฯ เข้าร่วมตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ด้วย

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24