วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกหญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๓ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24