วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดกิจกรรมอยพรวันคล้ายวันเกิดกำลังพลที่เกิดเดือน พฤษภาคม โดยมี พันเอกหญิงสมพร สุธิราวุธ ที่ปรึกษาฝ่ายการพยาบาล กล่าวอวยพรให้กับกำลังพล พร้อมจับสลากมอบของขวัญให้กับคนที่เกิดในเดือนนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และมีอาหารเครื่องดื่มให้กับผูู้ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24