วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่อง KPJH INNOVATION innovation Round เพื่อแก้ไขและต่อยอดนวตกรรมเพิ่มคุณค่า โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24