เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย พ.อ.สุวัฒน์ชัย เต็งศิริกุล หก.ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ดำเนินการตรวจนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ เขตพื้นที่ จว.อ.ด. จำนวน ๕ หน่วยฝึก ในการเตรียมการและการปฏิบัติ " การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน " ครั้งที่ ๒ 

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24