วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกหญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการพยาบาล) ต้อนรับ ผอ.วพบ.และคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกปฎิบัติงาน นรพ.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๓ ณ ห้องประชุมศศิประภา โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24