ผู้เข้าชม

0116657
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
56
392
1239
1942
7969
9009
116657

พยากรณ์วันนี้
552


IP ของคุณ:34.237.138.69

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ได้จัดโครงการปฐมนิเทสบุคลากรใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความรู้ในการปฏิบัติงาน ขององค์กร และในการปฐมนิเทศครั้งได้เชิญวิทยากรจากศูนย์พัฒนาคุณภา่พโรงพยาบาล คณะกรรมการอาชีวอนามัย ,คณะกรรมการระบบความเสี่ยง (RM) ,คณะกรรมการควบคุมเชื้อ(IC) คณะกรรมการ ESB (พฤตฺิกรรมบริการ) ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการฝึกวินัยทหาร การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การทำความเคารพ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดย พ.ต.อนุสรณ์ มณฑาสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยพลเสนารักษ์ และครูฝึก ณ ห้องสอนร้อยพลเสนารักษ์ ดรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

550 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   Phone : 042-342777    Fax : 042-342666