วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมคณะข้าราชการนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีพลตรีวินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานในพิธี ณ พุทธศาสนสถานค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ ๒๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24