วันอังคารที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยในการนี้ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย แพทย์หญิงปิยรัตน์ สิมธรรมนิมิต (กุมารแพทย์) พร้อมร่วมให้ความรู้ด้านพัฒนาการ , มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย , คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM , และการจัดนิทรรศการให้ความรู้พัฒนาการ , โภชนาการเด็กปฐมวัย ,สุขภาพฟัน , และโรคไข้เลือดออกในเด็ก ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี