วันที่ ๘ ก.ค ๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย พ.อ.ประทิน นาคชื่น หก.ผู้ป่วยในและแผนกเวชกรรมป้องกัน ได้ให้คำแนะนำทหารใหม่ผลัด ๑/๖๒ เรื่องการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติด อันตรายจากการใช้สารเสพติด การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานBLS การใช้เครื่อง AED การป้องกันโรคติดต่อ ไข้เลือดออก และโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยมี พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธาน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๒๔ จ.อุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24