วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๔ จัดชุดแพทย์สนามและชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนที่่มาร่วมกิจกรรม วิ่งล่องท่องค่าย โดย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24