วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วย ข้าราชการนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีพลตรีวินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ ๒๔

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24