วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วยข้าราชการทหาร พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมหลวงพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี พลตรีวินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีกำลังพลทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้ด้วย ณ พุทธศาสนาสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24