วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย ฺกองสนับสนุนการรักษาพยาบาลกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันเวชศาสตร์ทหาร เป็นเจ้าภาพ ในการเต้นออกกำลังกายแอโรบิคประยุกต์ และยังมีกิจกรรมจับฉลากรางวัลให้แก่กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในครั้งนี้ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24