วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ในกิจกรรมวันสัปดาห์เภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร (CEO) ข้าราชการนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และประชาชนที่มารับบริการของทางโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย และรับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรมวันสัปดาห์เภสัชกรรม จัดโดย กองเภสัชกรรม ณ ห้องโถง อาคาร ๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24