วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดยกองทันตกรรม กองเภสัชกรรม และธุรการฝ่ายรักษา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้กำลังพลผ่อนคลายจากการทำงาน และยังมีกิจกรรมจับฉลากรางวัลให้แก่กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนาย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24