วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงศ์ เซ็นทรัลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี