วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับกำลังพลที่เกิดในเดือน มิถุนายน พร้อมจับสลากมอบของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เกิดในเดือนนี้ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24