ผู้เข้าชม

0399510
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
131
1738
2836
5279
4263
21844
399510

พยากรณ์วันนี้
2352


IP ของคุณ:3.239.112.140

 

ประวัติโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

                           โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม   เป็นโรงพยาบาลของกองทัพบก สังกัดมณฑลทหารบกที่ ๒๔  กองทัพภาคที่ ๒  ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๘  บนเนื้อที่ ๘๓ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ๘๒,๓๐๗,๗๒๕  บาท  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๒๐๐ เตียง   เปิดให้บริการผู้ป่วย  ๑๘๐   เตียง  (อัตราลดระดับ ๑)   โดยมี พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก            มีพันธกิจให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสภาพ แก่ทหาร  ครอบครัว  และประชาชนทั่วไป  อย่างมีคุณภาพ 

                               บริการด้านการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย  บริการรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกและบริการรักษาโรคแบบผู้ป่วยในซึ่งบริการทั้งสองแบบให้บริการ    ๑๕  สาขา   คือ   สาขาอายุรกรรมทั่วไป   สาขา อายุรกรรมทางเดินอาหาร   สาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ    สาขาอายุรกรรมโรคไต   สาขาศัลยกรรมทั่วไป สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  สาขาศัลยกรรมตกแต่ง  สาขาศัลยกรรมสมอง   สาขาออร์โธปิดิกส์   สาขากุมารเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม  สาขาจักษุกรรม  สาขาโสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา  สาขาการแพทย์ทางเลือก สาขาโภชนบำบัด สาขากายภาพบำบัด และสาขาทันตกรรม โดยมีบริการสนับสนุนการรักษาพยาบาลได้แก่ บริการเภสัชกรรม  บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการการตรวจทางพยาธิวิทยา และบริการตรวจทางรังสีกรรม

                             นอกจากนี้โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ยังเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่ได้รับการผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  Hospital   Accreditation   เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกของประเทศ   และ ผ่านการ Re- Accreditationเป็นครั้งที่   ๕  และได้รับรางวัลอื่น  ๆ  อีกมากมาย จนทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  และยังเป็นสถานที่ให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  นักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  นักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ทหารบก ตลอดจนนักเรียนพยาบาลจากมหาวิทยาลัยราชธานีอุดรธานี เป็นต้น

                             โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  มีอาคาร สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ห้องพักพิเศษ  ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการให้บริการ  มีระบบไฟฟ้า  มีระบบบำบัดน้ำเสีย  มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ  พร้อมที่จะทำงานเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จึงเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพแก่ทหาร ครอบครัว และให้บริการประชาชนทั่วไป ตลอดจนการส่งกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลหนึ่งในกองทัพบก

 

  

สถานภาพกำลังพล

         

ประเภท อัตราอนุมัติ บรรจุจริง ชาย หญิง
นายทหารสัญญาบัตร 111 96 28 68
นายทหารประทวน 153 97 55 42
ลูกจ้างประจำ 151 67 17 50
พนักงานราชการ 109 19 6 13
ลูกจ้างชั่วคราว 348 245 53 192
พลทหาร 123 111 111 -
รวม 995 635 270 365

 

 

 

 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

550 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   Phone : 042-342777    Fax : 042-342666