โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ประกาศเกียรติคุณ สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2561
Image is not available

โปรแกรมโรคลมร้อน
Army Private Care System by KPJH

previous arrow
next arrow
Slider

 

Play
Slider

 

Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre

ข่าวกิจกรรม

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมคณะข้าราชการนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลให้การต้อนรับโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
พิธีปฐมนิเทศ การฝึกปฎิบัติงานนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๘

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.อ.หญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ

วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
โครงการปฎิบัติธรรม ๕ ส.

วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดโครงการปฎิบัติธรรม ๕ ส.โดยคณะกรรมการ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ ... ]

ข่าวกิจกรรมRead more...

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24