leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow บริการเภสัชสนเทศ arrow นานาสาระเรื่องยา arrow ยาห้ามบด
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
กระดานถาม-ตอบ
กระดานถาม-ตอบ

ยาห้ามบด

คำถาม:   อยากทราบประเภทยาที่ห้ามบดหรือเคี้ยว
คำถามที่ปรับ: ประเภทยาที่ห้ามบด เคี้ยวหรือทำให้เม็ดยาแตกมีอะไรบ้าง
คำตอบ : 
ยารับประทานที่ไม่ควรบดหรือเคี้ยวหรือทำให้เม็ดยาแตก
ยาบางประเภทไม่ควรหักแบ่ง บด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตกเนื่องจากมีการออกแบบสูตรตำรับและคุณสมบัติพิเศษ   การทำให้เม็ดยาแตกอาจมีผลเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาได้           
ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารผ่านทางสายยาง (Nasogastric tube) หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน จะไม่สามารถรับประทานยาในรูปแบบยาเม็ด หรือแคปซูลได้ และยาบางชนิดไม่มีรูปแบบยาน้ำที่สะดวกต่อการรับประทาน จึงจำเป็นต้องบดหรือละลายยานั้นแต่มีเหตุผลหลายประการที่ไม่สามารถบดหรือเคี้ยวยาบางชนิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้
รูปแบบยาที่ไม่ควรหักแบ่ง บด เคี้ยวหรือทำให้เม็ดยาแตก ได้แก่

1. Extended – Release Products.
เนื่องจากเป็นยาที่ออกแบบมาเพื่อให้ออกฤทธิ์โดยปลดปล่อยยาสู่ร่างกายทีละน้อยโดยการทำให้ยาถูกปลดปล่อยออกมาทีละชั้น หรือทำให้อยู่ในรูป Matrixes/pellets เมื่อบดหรือเคี้ยวเม็ดยาจะทำให้การควบคุมการปลดปล่อยตัวยาเสียไป โดยทั่วไปยาที่มีอักษรย่อต่อไปนี้ เป็นรูปแบบของ Extended – Release เช่น CR = Control release,
CRT = Control–release tablet, LA= Long-acting, SR = Sustained release, TR = Timed release, TD= Time delay,
SA= Sustained action, XL = Extended length, XR = Extended – Release

2. ยาที่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ส่วนมากจะทำให้อยู่ในรูป Enteric-coated เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็ก

3. Foul-Tasting medication.
ยาบางชนิดมีรสชาติไม่ดีจึงจำเป็นต้องเคลือบเพื่อกลบรสชาติของยาด้วยน้ำตาล (Sugar coating) การบดจะทำให้การกลบรสเสียไปทำให้ผู้ป่วยได้รับรสชาติที่ไม่ดีของยา เช่น Cipro®(Ciprofloxacin)

4. Sublingual medication.
ยาเม็ดอมใต้ลิ้น เป็นยาที่ออกแบบมาเพื่อให้อมไว้ใต้ลิ้นโดยเฉพาะ ห้ามเคี้ยว เช่น Isosorbide dinitrate sublingual (Isordil®  SL)

5. Effervescent tablets.
เป็นยาเม็ดที่สามารถแตกตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นสารละลายเมื่อแช่ในน้ำ การบดหรือเคี้ยวจะทำให้คุณสมบัติดังกล่าวเสียไป

ตัวอย่างรายการยาที่ห้ามหัก แบ่ง บด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตกโดยเด็ดขาด (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อการค้า)

ชื่อการค้า

ชื่อสามัญ

รายละเอียดของยา

 

Aspent 300 mg

Aspirin

ยาเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ เนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร

 

Bisacodyl 5 mg tab

Bisacodyl

ยาเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ เนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร

 

Buscopan

hyoscine-n-butylbromide 10 mg tab

film-coated tablet เพื่อป้องกันการระคายกระเพาะอาหาร

 

Clarinase

loratadine5+pseudoephedrine120

เม็ดยาเคลือบ promt-releaseส่วนแกนsustained-release

 

Depakine Chrono 500 mg tab

Sodium valproate

ยาเม็ดออกฤทธิ์นานที่ไม่ควรบดเคี้ยว ถ้าจำเป็นแบ่งครึ่งได้แต่ให้ระวัง GI irritate

 

Diamicron MR 30 mg tab

Gliclazide

ยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นที่ไม่ควรบด หัก หรือเคี้ยว

 

Dilantin 100 mg cap

Phenytoin sodium

ยาแคปซูลออกฤทธิ์นานที่ไม่ควรบดเคี้ยวหรือถอดเปลือกแคปซูลออก

 

Endoxan

cyclophosphamide 50 mg tab

เม็ดยาที่เคลือบน้ำตาล มีวัตถุประสงค์การเคลือบเพื่อกลบรสยา, เป็นยาเคมีบำบัดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสยาถ้าจำเป็นควรมีอุปกรณ์ป้องกัน

 

Isodil 5 mg

isosorbide dinitrate sublingual 5 mg tab

ยาอมใต้ลิ้น ถูกออกแบบให้แตกตัวและละลายได้อย่างรวดเร็วในช่องปาก และดูดซึมอย่างรวดเร็ว ทางเส้นเลือดฝอย การนำไปรับประทานหรือการไปหัก บด – เคี้ยวเม็ดยา จะทำให้ประสิทธิภาพยาเปลี่ยนไป

 

Natrilix SR

indapamide 1.5 mg SR tab

ยาเม็ดออกฤทธิ์นานที่ไม่ควรบดเคี้ยว แต่อาจหักครึ่งได้

 

Pariet

Rabeprazole

ยาเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ เนื่องจากตัวยาไม่ทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

 

Plendil 5,10 mg tab

Felodipine

ยาเม็ดออกฤทธิ์นานที่ไม่ควรบด หัก หรือ เคี้ยว

 

Sporal

itraconazole 100 mg capsule

granule(ยาไม่ละลายในน้ำมีความเป็นlipophyllicสูง)

 

Supralip

Fenofibrate

เม็ดยาที่เคลือบฟิล์ม, ตัวยาปลดปล่อยออกมาช้า ๆ

 

Vastarel MR

trimetazidine 35 mg MR tab

รูปแบบยาที่ปลดปล่อยตัวยาออกมาช้า ๆ

Xatral XL

alfuzosin 10 mg XL tab

ยาเม็ดออกฤทธิ์นานที่ไม่ควรบด หัก หรือ เคี้ยว

 

                          รายการยาที่สามารถหัก แบ่ง หรือแกะแคปซูลออกได้  แต่ห้ามบด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตก (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อการค้า)


ชื่อการค้า

ชื่อสามัญ

รายละเอียดของยา

COZAAR

losartan 50 mg tab

บดเคี้ยวหรือแบ่งครึ่งได้แต่ห้ามแบ่ง 1/4 เม็ดยาเป็นรูปหยดน้ำ จะได้ปริมาณยาไม่เท่ากัน

Isoptin SR

Verapamil HCl

ยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นที่ไม่ควรบด หรือเคี้ยว แต่อาจหักครึ่งได้

Losec, Miracid 20 mg cap

Omeprazole

ยาแคปซูลเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ เนื่องจากตัวยาไม่ทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร  อาจถอดเปลือกออกหรือละลายเม็ดยากับน้ำผลไม้โดยไม่มีการบดหรือเคี้ยว

Neulin SR 200 mg tab

Theophylline

ยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นที่ไม่ควรบด หรือเคี้ยว แต่อาจหักครึ่งได้

NEXIUM

esomeprazole 40 mg tab

ยากระจายในน้ำได้เองไม่ต้องบด

 

เอกสารอ้างอิง
 

 

  1. โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ.(no date). ยาที่ห้ามบด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตก [online]. Available: http://www.nmd.go.th/bangkokmed/drugdoc.html [2007, September 14].
  2. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี. (no date). หลักการให้ยาทางสายให้อาหารและยารับประทานที่ไม่ควรบดหรือเคี้ยว [online]. Available: http://203.121.160.35/pharmacy/RajaPharmacy/DIS/update%20DIS%20May03_08.html [2007, September 14]

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Copyright 2009 kpjhospital Powered by kpjhospital.com E-mail-webmaster