พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

kpj1kpj3kpj4kpj2HA1HA2HA3HA4HA5