077

วันที่ ๘ ก.พ. ๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ทำพิธีเปิดการฝึกเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ตามนโยบายการฝึกของกองทัพบก โดย มีพ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายสิบ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

070225621.jpg070225627.jpg070225626.jpg070225622.jpg070225625.jpg070225624.jpg070225623.jpg070225628.jpg