077

วันที่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย กองผู้ป่วยใน เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับวิทยากรจากภายนอก คุณครู ปุ้มป้ย ในการเต้นออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์ เพื่อต้องการให้กำลังพลผ่อนคลายจากการทำงาน และยังมีกิจกรรมจับฉลากรางวัลให้แก่กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนาย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

050225629.jpg050225628.jpg050225627.jpg050225626.jpg050225625.jpg050225624.jpg050225623.jpg050225622.jpg050225621.jpg