077

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นายและนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๕ นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น พร้อมกับมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล มีกำลังพลนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

030225621.jpg030225629.jpg030225628.jpg030225627.jpg030225626.jpg030225625.jpg030225624.jpg030225623.jpg030225622.jpg