077

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้า ได้จัดโครงการ ตลาดนัด KPJ MARKET สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อให้บริการแก่ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้กำลังพล นำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ในครอบครัวมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แผนกเวชกรรมป้องกันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และยังได้รับฟังดนตรีจากชมรมคาราโอเกะอุดรธานี บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

010225621.jpg010225628.jpg010225627.jpg010225626.jpg010225625.jpg010225624.jpg010225623.jpg010225622.jpg