077

วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้จัด โครงการปฎิบัติธรรม ๕ ส.โดยคณะกรรมการ ๕ ส. ร่วมกับ กองทันตกรรม กองเภสัชกรรม ธุรการฝ่ายรักษา(เจ้าภาพ) ​และกำลังพลร่วมปฏิบัติธรรมโดยการทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร ๑ และมีการจับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่มาร่วมปฎิบัติธรรม ๕ ส.ด้วย

040225621.jpg040225627.jpg040225626.jpg040225625.jpg040225624.jpg040225623.jpg040225622.jpg