077

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร CEO ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกสถานที่ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

020225628.jpg020225627.jpg020225626.jpg020225625.jpg020225624.jpg020225623.jpg020225622.jpg020225621.jpg