077

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวนสนาม เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรม และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ โดย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธาน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ ๒๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

300125621.jpg300125626.jpg300125625.jpg300125624.jpg300125623.jpg300125622.jpg