077

 วันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย กองผู้ป่วยนอก (เจ้าภาพ) การเต้นแอโรบิคแดนซ์ พร้อมจัดฉลากรางวัลแด่กำลังพลผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรม และกิจกรรมอวยพร วันคล้ายวันเกิดกำลังพล ที่เกิดในเดือน ธันวาคม และการมอบเงินโบนัสและเงินสวัสดิการครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๖๑ โดย พ.อ.หญิงผกายพร มูลกุล รอง ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายบริหาร) ณ สโมสรนายทหารโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

141225611.jpg1412256111.jpg1412256110.jpg141225619.jpg141225618.jpg141225617.jpg141225616.jpg141225615.jpg141225614.jpg141225613.jpg141225612.jpg