077

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกหญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และคณะ ร่วมกิจกรรม วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยุ่คุ่กับสังคมไทย โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ถนนเทศา บริเวณลานเป็ดเหลือง สวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ จังหวัดอุดรธานี

131225611.jpg131225617.jpg131225616.jpg131225615.jpg131225614.jpg131225613.jpg131225612.jpg