077

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย แผนกส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการชีวอนามัย และคณะกรรมการโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม (ENV) ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล(ปีใหม่) โดยมี พันเอกหญิงผกายพร มูลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมมอบป้ายนโยบายในการขับขี่ปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน และความปลอดภัยภายในชุมชนหรือบ้านพักอาศัยให้มีความระมัดระวังมากขึ้นในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยการเดินรณรงค์ตามห้องตรวจโรคของแผนกต่างๆ ที่มีผู้ป่วยมารับบริการ

121225611.jpg121225619.jpg121225618.jpg121225617.jpg121225616.jpg121225615.jpg121225614.jpg121225613.jpg121225612.jpg