077

 วันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าประจำโรงพยาบาลสนามพระราชทาน เพื่อให้การดูแลสุขภาพบริการตรวจรักษาโรค แก่ประชาชน ที่เดินทางมาเยี่ยมชม กิจกรรมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

111225611.jpg111225619.jpg111225618.jpg111225617.jpg111225616.jpg111225615.jpg111225614.jpg111225613.jpg111225612.jpg