077

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกอนุพงษ์ สุริยะไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการแพทย์) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมในกลุ่มโรค ไข้หวัด ท้องเสีย แผลสะอาด จัดโดยกองเภสัชกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาอาการอักเสบ ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง ลดอันตรายจากการใช้ยา โดยมีวิทยาแพทย์เฉพาะทาง มาให้ความรู้ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ 

101225611.jpg101225619.jpg101225618.jpg101225617.jpg101225616.jpg101225615.jpg101225614.jpg101225612.jpg