077

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ,มณฑลทหารบกที่ ๒๔ , หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) และส่วนงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ให้บริการด้านการแพทย์ และตรวจสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรค จำนวน ๕๔ ราย ณ โรงเรียนสยามกลการ ๓ บ้านโนนม่วงหวาน ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

 091225611.jpg

091225619.jpg

091225618.jpg

091225617.jpg

091225616.jpg

091225615.jpg

091225612.jpg