077

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยองค์กรพยาบาล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

 

081225611.jpg0812256110.jpg081225619.jpg081225618.jpg081225617.jpg081225616.jpg081225615.jpg081225614.jpg081225613.jpg081225612.jpg