077

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม ๕ ส. โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการ ๕ ส. ,กองสารสนเทศ และฝ่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาลมีกำลังพลจากหน่วยงาน และแผนก ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม ๕ ส. ทำความสะอาด ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  และยังได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล (เจ้าภาพ) พร้อมเชิญวิทยากรจากภายนอก ครูปุ้มปุ้ย นำการเต้นแอโรบิคแดนซ์ และเพื่อต้องการให้กำลังพลจากหน่วยงานและแผนกต่าง ๆมีสุขภาพที่แข็งแรง จากการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ครั้งนี้ ณ อาคารสโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 071225611.jpg071225619.jpg071225618.jpg071225617.jpg071225616.jpg071225615.jpg071225614.jpg071225613.jpg071225612.jpg