077

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยองค์กรพยาบาล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

291125611.jpg291125618.jpg291125617.jpg291125616.jpg291125615.jpg291125614.jpg291125613.jpg291125612.jpg