077

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับกำลังพล โดย พันเอกอนุพงษ์ สุริยะไชย รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการแพทย์) และ พันเอกหญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นผู้แทน กล่าวคำอวยพรและจับสลากมอบของรางวัลให้กับกำลังพลที่เกิดในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

281125611.jpg281125619.jpg281125618.jpg281125617.jpg281125616.jpg281125615.jpg281125614.jpg281125613.jpg281125612.jpg