077

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย กองเภสัชกรรม กองทันตกรรม และ ธุรการฝ่ายรักษา จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ การเต้นแอโรบิค (Zum Ba Dance) โดยมีผู้นำเต้นเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาล ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อต้องการให้กำลังพล ข้าราชการนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลดีสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจับสลากมอบของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ครั้งนี้ ณ อาคารสโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม271125611.jpg271125619.jpg271125618.jpg271125617.jpg271125616.jpg271125615.jpg271125613.jpg271125612.jpg