พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย กองเภสัชกรรม กองทันตกรรม และ ธุรการฝ่ายรักษา จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ การเต้นแอโรบิค (Zum Ba Dance) โดยมีผู้นำเต้นเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาล ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อต้องการให้กำลังพล ข้าราชการนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลดีสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจับสลากมอบของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ครั้งนี้ ณ อาคารสโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม271125611.jpg271125619.jpg271125618.jpg271125617.jpg271125616.jpg271125615.jpg271125613.jpg271125612.jpg