077

วันที่ ๒๘ พฤศิจกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน และคณะกรรมการ ๕ ส. จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม ๕ ส. ทำความสะอาดบริเวณหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีกำลังพลจากหน่วยงาน และแผนก ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส. เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ

261125619.jpg261125618.jpg261125617.jpg261125616.jpg261125615.jpg261125614.jpg261125613.jpg261125612.jpg261125611.jpg