077

 วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย กองผู้ป่วยใน ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้นำเต้นเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาล ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อต้องการให้กำลังพล ข้าราชการนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลดีสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจับสลากมอบของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ครั้งนี้ ณ อาคารสโมสรนายสิบโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

241125619.jpg241125618.jpg241125617.jpg241125616.jpg241125615.jpg241125614.jpg241125613.jpg241125612.jpg241125611.jpg